BULK EMAIL SERVICE (UNLIMITED)

1 Unlimited Validity | 4.5 Paise
Bulk Email 1,00,000 (U) Qiymət INR4500.00 bir dəfəlik İndi sifariş et
1 Unlimited Validity | 4.0 Paise
Bulk Email 2,00,000 (U) Qiymət INR8000.00 bir dəfəlik İndi sifariş et
1 Unlimited Validity | 3.0 Paise
Bulk Email 5,00,000 (U) Qiymət INR15000.00 bir dəfəlik İndi sifariş et
1 Unlimited Validity | 2.0 Paise
Bulk Email 10,00,000 (U) Qiymət INR20000.00 bir dəfəlik İndi sifariş et
1 Unlimited Validity | 1.5 Paise
Bulk Email 20,00,000 (U) Qiymət INR30000.00 bir dəfəlik İndi sifariş et
1 Unlimited Validity | 0.8 Paise
Bulk Email 50,00,000 (U) Qiymət INR40000.00 bir dəfəlik İndi sifariş et
1 Unlimited Validity | 0.6 Paise
Bulk Email 1,00,00,000 (U) Qiymət INR60000.00 bir dəfəlik İndi sifariş et